Verksamhet!

Våra verksamheter


Här kommer viktig information om möten, träffar, utbildningar och aktiviteter att presenteras.


Funkisam Styrelse 2020:
Roland Sundelin, ordförande( Neuroförbundet)
Gösta Karlsson, vice ordf.( SRF Gotland)
Bo Larsson( Neuroförbundet) 
Annette Möllerström( StrokeGotland)
Margarethá Scheéle( Psoriasisförbundet)
Pia Dyvander Johansson(Reumatikerförbundet)
Lena Nilsdotter Törner( Tillgänglighetsrådet)
Hilbert Karlqvist, kassör( HK redovisning)


                               

Plats

Övrig info

Onsdag den 11.11 kl 13.00-16.00

Styrelsemöte/ Funkisam Gotland

Lokalen på Korpen

Valberedningen inbjuden

Tisdag den 24.11 kl 18.00-20.00

Repskap inför Tillgänglighetsrådet

Ljusgården Visborg

Onsdag den 3.12

Internationella Funktionshinderdagen 2020

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet

Tisdag den 8.12 kl 13.00-16.00

Tillgänglighetsrådet

Visborg

Möte 2021

Onsdag 17.2 kl 18-21

Ordförande möte

Korpens café

Onsdag 19.5 kl 18-21

Ordförande möte

Korpens café

Onsdag 20.12 kl 18-21

Ordförande möte 

Korpens Café

2021-03-10 kl 18.00

Årsmöte!

Korpens café

Information och program 2020

Gilla den här sidan på Facebook:

Copyright © jni-2019 - All Rights Reserved

webmaster[a]funkisam.se