Verksamhet!

Våra verksamheter


Här kommer viktig information om möten, träffar, utbildningar och aktiviteter att presenteras.


Funkisam Styrelse 2020:
Roland Sundelin, ordförande( Neuroförbundet)
Gösta Karlsson, vice ordf.( SRF Gotland)
Bo Larsson( Neuroförbundet) 
Annette Möllerström( StrokeGotland)
Margarethá Scheéle( Psoriasisförbundet)
Pia Dyvander Johansson(Reumatikerförbundet)
Lena Nilsdotter Törner( Tillgänglighetsrådet)
Hilbert Karlqvist, kassör( HK redovisning)


                               

Plats

Övrig info

Onsdag den 16.9 kl 13.00-15.00

Styrelsemöte/ Funkisam Gotland

Hos Roland Sundelin

Onsdag den 14.10 kl 13.00-15.00

Styrelsemöte/ Funkisam Gotland

Lokalen på Korpen

Onsdag den 21.10 kl 18.00-21.00

Ordförande möte

Korpens Café

Inbjuden är Jonathan Karlsson, ABF Gotland

Tisdag den 24.11 kl 18.00-20.00

Repskap inför Tillgänglighetsrådet

Ljusgården Visborg

Tisdag den 8.12 kl 13.00-16.00

Tillgänglighetsrådet

Visborg

Information och program 2020

Gilla den här sidan på Facebook:

Copyright © jni-2019 - All Rights Reserved

webmaster[a]funkisam.se