Verksamhet!

Våra verksamheter


Här kommer viktig information om möten, träffar, utbildningar och aktiviteter att presenteras.


Funkisam Styrelse 2023:
Jan Svensson, ordf. FUB
Gösta Karlsson, vice ordf.  SRF Gotland
Bo Larsson, Neuroförbundet.
Annette Möllerström,  StrokeGotland
Margarethá Scheéle, Psoriasisförbundet.
Lena Nilsdotter Törner, Mag/tarm.

Marianne Eriksson, Funkibator.

Josefin Ringbom, Attention
Teddy Larsson, kassör

Information och program 


                               

Plats

Övrig info