Verksamhet!

Våra verksamheter


Här kommer viktig information om möten, träffar, utbildningar och aktiviteter att presenteras.


Funkisam Styrelse 2020:
Roland Sundelin, ordförande( Neuroförbundet)
Gösta Karlsson, vice ordf.( SRF Gotland)
Bo Larsson( Neuroförbundet) 
Annette Möllerström( StrokeGotland)
Margarethá Scheéle( Psoriasisförbundet)
Pia Dyvander Johansson(Reumatikerförbundet)
Lena Nilsdotter Törner( Tillgänglighetsrådet)
Hilbert Karlqvist, kassör( HK redovisning)


                               

Plats

Övrig info

Tisdag 26.1 kl 18-20

Repskap Tillgänglighetsråd

Inställt

Torsdag 11.2 kl 9-12

Tillgänglihets rådet

Visborg OBS! Digitalt

Onsdag 17.2 kl 18-21

Ordförande möte

Korpens café

Inställt

2021-03-10 kl 18.00

Årsmöte!

Korpens café

Återkommer med information!

Tisdag 20. 4 kl 18-20

Repskap Tillgänglighetsrådet

Återkommer med information

Återkommer med Information!

Onsdag 19.5 kl 18-21

Ordförande möte

Korpens café

Onsdag 20.12 kl 18-21

Ordförande möte

Korpens café

Information och program 2021