Verksamhet!

Våra verksamheter


Här kommer viktig information om möten, träffar, utbildningar och aktiviteter att presenteras.


Funkisam Styrelse 2021:
Roland Sundelin, ordförande( Neuroförbundet)
Gösta Karlsson, vice ordf.( SRF Gotland)
Bo Larsson( Neuroförbundet) 
Annette Möllerström( StrokeGotland)
Margarethá Scheéle( Psoriasisförbundet)
Lena Nilsdotter Törner( Tillgänglighetsrådet)
Teddy Larsson, kassör

Vi finns i Åminne måndag den 26/7 kl. 15-19 där vi berättar om oss och visar upp hjälpmedel.


                               

Plats

Övrig info

2021-03-10 kl 18.00

Årsmöte!

Korpens café

Återkommer med information!

Tisdag 20. 4 kl 18-20

Repskap Tillgänglighetsrådet

Återkommer med information

Återkommer med Information!

Onsdag 19.5 kl 18-21

Ordförande möte

Korpens café

Onsdag 20.12 kl 18-21

Ordförande möte

Korpens café

Information och program 2021